Wykonując Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021, w oparciu o [nbsp]Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 lipca 2021 roku, dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych w czasie epidemii COVID-19, dopuszcza się odwiedziny pacjentów z uwzględnieniem poniższych warunków:

  • odwiedziny są możliwe przez osoby które: są zaszczepione przeciw COVID-19 (posiadają certyfikat*), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego**

  • odwiedziny są możliwe przez osoby które: nie są zaszczepione przeciw COVID-19, ale posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (należy okazać wynik*) albo przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (posiadają certyfikat ważny do 180 dni od zakażenia*), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego**

  • Oddziały szpitalne w związku z ciągłym zagrożeniem epidemicznym będą sugerowały godziny odwiedzin, stąd też prośba, aby w miarę możliwość wziąć to pod uwagę.

Nie rekomenduje się odwiedzin pacjenta,przez osoby niezaszczepione, które nie wykonały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

* Sprawdzenia aktualności certyfikatu, wyniku wykonanego badania, dokona pracownik danego oddziału.

**Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które muszą być przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów:

  1. Pacjenta może odwiedzić jednoczasowo 1 osoba, w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

  2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest wykonać dokładną dezynfekcję rąk.

  4. Podczas wizyty bezwzględnie konieczne jest nałożenie maseczki zasłaniającej usta i nos.

  5. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, jak: przytulanie, uściski, pocałunki.

  6. Po zakończonej wizycie personel odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia.