Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego..

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny, pod numerem 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę do pracy w Pracowni Endoskopowej.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę do pracy

w Pracowni Endoskopowej.

 

Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę/kontrakt/umowa zlecenie).

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Pielęgniarką Naczelną – tel. 508383127 lub 61/2815445; e-mail: m.banach@szpital-srem.pl

lub z Działem Spraw Pracowniczych tel: 61/2815450.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Pielęgniarki chętne do pracy na w/w stanowisku, proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury na piśmie wraz z danymi kontaktowymi do Działu Kadr pok. nr 120

do dnia 30.06.2021roku.

W celu doprecyzowania oczekiwań prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką pod nr telefonu 508 383 127.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie

– aktualne prawo wykonywania zawodu

 

Oczekiwania:

– odpowiedzialność i rzetelność

– samodzielność i sumienność

– komunikatywność i wysoka kultura osobista

 

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Szpital zatrudni lekarzy neurologów na dyżury

Szpital zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie neurologii  do pracy na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz do pełnienia dyżurów medycznych na na Oddziałe Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Atrakcyjne wynagrodzenie. Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny, pod numerem 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Szpital zatrudni lekarza neurologa lub lekarza w trakcie specjalizacji

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni specjalistę w zakresie neurologii lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii. Praca na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz dyżury medyczne na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny, pod numerem 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, karetkach systemowych i transportowych.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

 

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy w SOR

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny, pod numerem 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Zatrudnimy salowe

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni osoby na stanowisko SALOWA . Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagania:

– wykształcenie min. podstawowe,
– brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,

– udokumentowane szczepienie p/WZW B,

badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (wykonuje SANEPID),
– bezkonfliktowość,
– umiejętność współpracy w grupie.

 

Zadania:

– utrzymanie w czystości i porządku ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, sprzętów i urządzeń;

– utrzymanie w czystości i porządku otoczenia, w którym przebywają pacjenci;

– realizowanie zadań związanych z transportem pacjentów, a także materiałów/sprzętów

niezbędnych do zabezpieczenia działalności oddziałów szpitalnych;

– pomoc w opiece nad pacjentem.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Pielęgniarką Naczelną tel. 61/2815445 lub 508383127 lub z Działem Spraw Pracowniczych tel: 61/2815450.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę. Praca w Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji oraz oddziałach szpitalnych.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku Technik Sterylizacji Medycznej lub Dezynfektor do pracy w Centralnej Sterylizatorni.

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku Technik Sterylizacji Medycznej lub Dezynfektor do pracy w Centralnej Sterylizatorni.

Wymagania wobec Kandydata na stanowisku Technik Sterylizacji Medycznej:

  • Wykształcenie minimum średnie i ukończone studium zawodowe Technika Sterylizacji Medycznej;

  • Znajomość obsługi komputera.

Wymagania wobec Kandydata na stanowisku Dezynfektor:

  • Wykształcenie średnie lub zawodowe,

  • Umiejętność wykonywania precyzyjnych czynności manualnych,

  • Znajomość obsługi komputera.

Szpital gwarantuje pomoc w adaptacji zawodowej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Działem Spraw Pracowniczych tel: 61/2815450 lub z Pielęgniarką Naczelną tel. 61/2815445 lub 508383127.

Zatrudnimy lekarza specjalistę otolaryngologa

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Maliskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę otolaryngologa, mile widziana umiejętność wykonywania operacji endoskopowych zatok.

Praca na Oddziale Laryngologicznym i w Poradni Laryngologicznej.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numer tel. 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl

Szpital pilnie zatrudni lekarzy

Szpital Powiatowy im.Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarzy do pracy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny, pod numer:

  61 2815443,   516170440   lub  e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl 

 

Szpital zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5449 lub e-mail: kadry@szpital-srem.pl

Szpital zatrudni pielęgniarki operacyjne

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki operacyjne, także pielęgniarki zainteresowane pracą na Bloku Operacyjnym (osoby bez doświadczenia również mile widziane – gwarantujemy pomoc w okresie adaptacji zawodowej).

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5449 lub e-mail: kadry@szpital-srem.pl

 

Szpital zatrudni ratowników medycznych

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni ratowników medycznych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespołach ratownictwa Medycznego, transporcie – karetka T oraz w oddziałach szpitalnych.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5449 lub e-mail: kadry@szpital-srem.pl

Szpital zatrudni pielęgniarki i położne

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki i położne do pracy w oddziałach szpitalnych.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5449 lub e-mail: kadry@szpital-srem.pl

Szpital zatrudni lekarza pediatrę

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę w zakresie pediatrii. Praca na Oddziale Dziecięcym oraz dyżury medyczne łączone na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym.

Rodzaj umowy i warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są kontakt osobisty, telefoniczny pod nr tel. 61 281 5443 lub e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl