Oddział Chorób Wewnętrznych

Ważne Informacje

Przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych odbywają się codziennie przez całą dobę.

Kierownik:

Andrzej Grzelka

Kontakt:

Gabinet lekarzy:
61 281 55 05,
61 281 55 80

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 10

Sekretariatu oddziału:
61 281 54 99

Oddział Chorób Wewnętrznych (tzw. Interna) jest jednym z najstarszych oddziałów Szpitala w Śremie. Mieści się na II piętrze, dysponuje 27 łóżkami.

Oddział zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń narządów wewnętrznych w zakresie:
– chorób układu oddechowego,
– chorób serca i układu krążenia,
– chorób układu pokarmowego,
– chorób układu krwiotwórczego,
– chorób układu moczowego,
– chorób układu wewnątrzwydzielniczego,
oraz otacza opieką pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz zajmuje się chorymi z zatruciami nie wymagającymi hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.
W części oddziału wyodrębniona jest sala intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Wszystkie procedury medyczne wykonywane są na bazie najnowszych możliwości terapeutycznych i aktualnej wiedzy.
Nad pacjentami czuwa profesjonalny zespół medyczny, w skład którego wchodzą :
– lekarz Andrzej Grzelka – Kierownik
– lekarz Danuta Zdrojowa – Gaweł
– dr n. med. Ewa Ciesiółka
– lekarz Janusz Abram
– lekarz Maciej Bartz
– lekarz Sylwia Dziurda – Bielawska
– lekarz Maria Nowak
– lekarz Sławomir Rybka
– lekarz Radosław Siwak
– lekarz Natalia Sochacka – rezydentka
Od strony pielęgniarskiej czuwa Mirosława Wasik – Pielęgniarka Oddziałowa, kierująca pracą zespołu
wykwalifikowanych pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego.
Ważnym aspektem w procesie leczenia jest szybka diagnostyka. W przypadku Szpitala w Śremie  wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są w pracowniach przez wykwalifikowany personel i przy pomocy sprzętu znajdującego się na terenie Szpitala, tj. m.in.:
– badania laboratoryjne,
– tomografia komputerowa,
– RTG,
– echokardiografia,
– EKG
– 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
– próby wysiłkowe,
– spirometria,
– endoskopia przewodu pokarmowego,
– ultrasonografia.

Szpital w Śremie