Oddział Neurologiczny i Udarowy

Ważne Informacje

Kierownik:

Midas
Saadoun

Kontakt:

Kierownik:
61 281 55 11

Pokój Lekarzy:
61 281 55 12

Punkt pielęgniarski:
61 281 55 20

Sekretariat oddziału:
61 281 55 21

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Szpital świadczy usługi neurologiczne w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej. Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia  na szkolenie lekarzy medycyny, chcących uzyskać tytuł specjalisty neurologa.
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy szpitala przyjmują pacjentów ze skierowaniami lekarzy mającymi zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z lekarzami prowadzącymi prywatną, indywidualną praktykę lekarską, zarejestrowaną w Izbie Lekarskiej (zgodnie z obowiązującym prawem: nie ma ograniczeń rejonizacyjnych dla osób chorych zgłaszających się po pomoc medyczną).
Poradnia Neurologiczna przyjmuje chorych od kwietnia 2012 roku z placówek Służby Zdrowia mających zawarty kontrakt na świadczenia usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy prowadzą diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego:
udarów mózgowych niedokrwiennych i krwotocznych,
chorób rozrostowych wewnątrzczaszkowych (guzów mózgu),
stwardnienia rozsianego,
padaczki i nagłych zaburzeń świadomości,
miasteni i chorób mięśniowych,
bólów głowy i zawrotów głowy,
zespołów bólowych korzeniowych o różnorodnej etiologii,
a także realizowane są programy lekowe: leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy, leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny butulinowej typu A, leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.
Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym: aparatem tomografii komputerowej 16-rzędowym z możliwością badań angiograficznych, aparatem EEG (elektroencefalografia), aparatem EMG (elektromiografia), badaniem USG Doppler Duplex, do dyspozycji jest ECHO kardiogram, Holter EKG, aparat EKG i monitory, całodobowo działające laboratorium wykonujące pełny asortyment badań diagnostycznych.
 
Zespół neurologiczny składa się z lekarzy specjalistów neurologów, psychologów, logopedy, rehabilitantów – kinezyterapeutów, kwalfikowany zespół pielęgniarski.
 
Skład osobowy:

– Kierownik: lekarz Midas Saadoun
– lekarz Roman Graczyk
– lekarz Andrzej Kędzierski
– lekarz Monika Górna – Głowska

– dr n.med. Agnieszka Adamczak-Ratajczak
Dyżury:

– dr n.med. Justyna Rosińska
– lekarz Gadmara Adamczewska – Kociałkowska
– lekarz Anna Lewandowska
– lekarz Magdalena Kapelusiak – Pielok
– lekarz Bartosz Sokół
– lekarz Małgorzata Kosno

 
Pielęgniarką Oddziałową jest Pani Ewa Broniarz. W codziennej pracy pomaga również zespół pielęgniarek i salowych.

Szpital w Śremie