Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ważne Informacje

Wszystkie pacjentki zgłaszające się w Izbie Przyjęć przyjmowane są na Oddział po konsultacji z lekarzem bez wymaganego skierowania lekarskiego

Kierownik:

Marcin Nelke

Kontakt:

Kierownik:
61 281 55 50

Oddział Ginekologiczny:
61 281 55 47

Oddział Porodowy:
61 281 55 32

Oddział Położniczy:
61 281 55 36

Odnośniki:

Szkoła Rodzenia
Fundacja dla Pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

KOMUNIKAT
W przypadku osób towarzyszących przy porodzie rodzinnym, które są minimum 10 dni po drugiej dawce szczepienia przeciwko Covid – 19, wymagamy dokumentu potwierdzającego szczepienie.
Jeżeli osoba towarzysząca nie będzie miała możliwości wcześniej wykonania testu w kierunku COVID- 19, przeprowadzanmy  tzw. „szybki test – Abbotta” w szpitalu, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dniu przyjęcia.
Oddział Ginekologii i Położnictwa szpitala odgrywa istotną rolę w opiece medycznej nad kobietami, nie tylko z powiatu śremskiego. Świadczymy usługi medyczne dla każdej kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania, chcącej leczyć się w naszym szpitalu.
 
Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale
torbiele jajnika — diagnostyka
macica mięśniakowata — diagnostyka
choroby gruczołu Bartholina
zapalenie narządów miednicy małej
stany zapalne sromu i krocza agnostyka
nietrzymanie moczu — diagnostyka
polipy narządu rodnego
nadżerka cz. pochwowej szyjki macicy
niezapalne schorzenia szyjki macicy, sromu i krocza
zaburzenia miesiączkowania
nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych
ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym 
schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
niepłodność kobieca
nowotwory żeńskich narządów płciowych
ciąża pozamaciczna
ciąża zakończona poronieniem — ciąża obumarła, resztki po poronieniu
zagrażające poronienie
niepowściągliwe wymioty ciężarnych
powikłania ze strony układu żylnego w ciąży
zakażenie dróg moczowo-płciowych w ciąży
cukrzyca w ciąży
cholestaza ciążowa
ciąża mnoga, powikłania typowe dla ciąży mnogiej
niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa — 3 do 4 dni, w przypadku szwu ratunkowego
nadciśnienie tętnicze w ciąży
łożysko przodujące 
opieka z powodu niskiej masy płodu
zaburzenia wód i błon płodowych
krwawienie przedporodowe
zagrażający poród przedwczesny
opieka z powodu znanych lub podejrzanych zaburzeń płodowych
niedokrwistość w ciąży
poród siłami natury
poród przez cięcie cesarskie
poród przy pomocy próżnociągu
zakażenie połogowe
inne powikłania okresu połogowego
inne choroby matki wikłające ciążę, poród lub połóg

Zabiegi operacyjne wykonywane w położniczym
Amputacja trzonu macicy bez przydatków
Amputacja trzonu macicy z przydatkami
Usunięcie macicy z przydatkami / bez przydatków
Histeroskopia operacyjna
Histeroskopia diagnostyczna
Przednia i tylna plastyka pochwy z użyciem siatek polipropylenowych
Operacja guzków przydatków
Operacje wysiłkowego nieotrzymania moczu przez pochwę z użyciem taśmy
Usunięcie endometriozy w bliźnie pooperacyjnej
Operacje ciąży pozamacicznej
Usunięcie mięśniaków macicy
Laparoskopia
Przezpochwowe usunięcie macicy
Operacyjne usunięcie guzów piersi
Inne zabiegi
Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy
Biopsja aspiracyjna endometrium
Wycinki z tarczy cz. pochwowej szyjki macicy 
Wycinki ze sromu
Elektrokonizacja szyjki macicy 
Wykręcenie polipa szyjki macicy 
Wykręcenie rodzącego się mięśniaka 
Marsupializacja ropnia lub torbieli gr. Bartholina
Wyłyżeczkowanie jamy macicy po porodzie lub poronieniu
Histerosalpingografia
Diagnostyka zabiegowa piersi (biopsja MTT, BACC)


Kadrę lekarską tworzą:
– dr n. med. Paweł Uchman – Kierownik
– lekarz Wacław Ginda
– lekarz Leszek Nowak
– lekarz Paweł Jackowski
– dr n. med. Robert Stanek
– lekarz Ryszard Eitner
– lekarz Henryk Mazurek
– lekarz Agnieszka Więckowska-Lis
– dr n. med. Piotr Dydowicz
– dr n. med. Łukasz Sroka 
– lekarz Adam Osiński
– lekarz Angelika Zasada
– lekarz Małgorzata Kampioni
– lekarz Paulina Banach
– dr n. med. Izabela Danieluk
– dr n. med. Piotr Pawlik
 
oraz położne i salowe.

Położną Oddziałową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego jest Pani Anna Janiszewska.

Na Oddziale Ginekologicznym znajduje się 20 łóżek. Pokoje są w większości 2 lub 3-osobowe. Na oddział przyjmowane są pacjentki do operacji i zabiegów ginekologicznych. Leczone są również ciężarne z patologią ciąży, jak również pacjentki w terminie porodu.
Poza całodobowym nadzorem personelu medycznego stan pacjentek ciężarnych monitorowany jest za pomocą nowoczesnego sprzętu KTG oraz USG. Przez cały czas pobytu pacjentka ma możliwość uzyskania informacji o stanie swego zdrowia, przed każdym zabiegiem podpisuje zgodę na rodzaj i zakres tego zabiegu.

Blok Porodowy składa się z 3 pokoi porodowych. Wszystkie pokoje są jednoosobowe, gwarantujące poszanowanie intymności pacjentki. Do porodu przyjmowana jest każda pacjentka bez względu na miejsce zamieszkania. Rodząca ma możliwość wyboru pozycji do rodzenia, może skorzystać z dodatkowego wyposażenia ułatwiającego poród, np.: piłki, drabinki do ćwiczeń, urządzenia do masażu kręgosłupa.

Porody rodzinne wznowione 
Z dniem 11.03.2021 roku, zostaje ponownie przywrócona możliwość porodów rodzinnych przy spełnieniu następujących warunków.
przy porodzie może towarzyszyć jedna osoba,
przy wejściu do szpitala osoba towarzysząca podlega procedurze weryfikacyjnej przy przyjęciu tj: pomiar temperatury, ankieta,
osoba towarzysząca jest zobowiązana na na Bloku Porodowym do zakupu pakietu odzieży ochronnej, w cenie około 30,00 zł,
w trakcie pobytu na Bloku Porodowym maksymalnie do 2 godzin po porodzie, zobowiązuje się osoby towarzyszące do zastosowania się do wszystkich zaleceń personelu medycznego, także dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z pandemią.


W trakcie porodu rodzinnego ojciec, bądź osoba wskazana przez rodzącą, aktywnie uczestniczy w akcie porodu poprzez: wspomaganie rodzącej w ćwiczeniach oddechowych oraz zmianach pozycji. Po porodzie dziecka może osobiście przeciąć pępowinę, łączącą dziecko z matką. Przez cały czas trwania porodu rodzice mogą liczyć na ciągły kontakt z położną i lekarzem, którzy służą radą i pomocą przy porodzie.
Osoba towarzysząca może skorzystać z oddzielnego pokoju z łazienką i kącikiem do przygotowania posiłku.
Po porodzie jest możliwośćpobytu pacjentki z dzieckiem i osoba towarzyszącąw pokoju rodzinnym.
W I okresie porodu rodząca może chodzić, jeść, słuchać radia. Do znieczulenia podczas porodu stosujemy środki farmakologiczne oraz podtlenek azotu na życzenie pacjentki. I okres porodu odbywa się w asyście lekarza ginekologa, położnej, pielęgniarki z Oddziału Noworodkowego, a gdy zajdzie potrzeba lekarza neonatologa.
Cięcia cesarskie wykonuje się na wydzielonej sali operacyjnej. Po obserwacji poporodowej, pacjentki przekazywane są na Oddział Poporodowy.

Poród nie musi boleć!

Szpital zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej metody łagodzenia skurczów porodowych za pomocą podtlenku azotu.
Nasza placówka dołączyła do coraz liczniejszej grupy szpitali w kraju, stosujących z powodzeniem to proste rozwiązanie.
Gaz jest stosowany na życzenie pacjentki, kiedy odczuwa silne skurcze porodowe.
Metoda jest bezpieczna dla kobiety i dziecka. Gaz działa już po kilku wdechach, szybko eliminuje się z organizmu i nie powoduje uzależnień. Stosowanie gazu zmniejsza dolegliwości porodowe, rozluźnia mięśnie, znacznie zmniejsza stres, który często towarzyszy kobiecie.
Ta metoda znieczulenia porodu jest w naszym szpitalu bezpłatna.

INFORMACJE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH PRZY PORODZIE


obecność osoby towarzyszącej przy porodzie jest bezpłatna, wymagane jest tylko wykupienie fartucha ochronnego i ochraniaczy na buty (pakiet),
Blok Porodowy znajduje się na IV piętrze budynku,
po przybyciu prosimy zgłosić się poprzez domofon,
po wejściu na Blok Porodowy prosimy o wysłuchanie instruktażu położnej dot. zasad obowiązujących na terenie bloku, zapoznanie się z Regulaminem oraz ubranie odzieży ochronnej,
w trakcie wielogodzinnego porodu jest możliwość wyjścia i powrotu na Blok Porodowy,
w obrębie Bloku Porodowego nie można spożywać posiłków, można natomiast skorzystać z bufetu szpitalnego. Bufet znajduje się w budynku szpitala (parter, przy Izbie Przyjęć) i czynny jest w dni powszednie w godz. 7.00 – 18.00, w soboty od 8.00 – 13.00, niedziele i święta w godz. 13.00 – 16.00,(w czasie pandemii Bufet działa w ograniczonym zakresie),
wszelkich informacji udziela na bieżąco personel,
towarzyszenie osobie rodzącej dotyczy wyłącznie pobytu na Bloku Porodowym i nie upoważnia do dalszego przebywania w innych oddziałach szpitala,
proponujemy, aby z odwiedzin korzystał ojciec dziecka lub osoba z najbliższej rodziny,
Szpital Powitowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, która jest realizowana na warunkach określonych przez płatnika. W związku z powyższym szpital na wszystkie urządzenia będące wyposażeniem placówki posiada obowiązującą dokumentację techniczną. W szpitalu nie stosuje się metod niezweryfikowanych w zakresie danego postępowania leczniczego, co do skuteczności których placówka nie posiada własnych doświadczeń. Ze względu na odpowiedzialność za całokształt procesu leczniczego, niedopuszczalne jest stosowanie metod leczenia lub aparatury z zewnątrz.
Przy porodzie, może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca wskazana przez rodzącą.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym oraz noworodkom, osoba towarzysząca przy porodzie zobowiązana jest do:
1. Przestrzegania zaleceń personelu medycznego,
2. Poszanowania spokoju i prywatności innych pacjentów oraz uszanowania mienia szpitalnego,
3. Zgłoszenia swojego wejścia i wyjścia z Bloku Porodowego personelowi,
4. Ubrania się w jednorazową odzież ochronną (fartuch i ochraniacze na obuwie) oraz pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni szpitala,
5. Wyrzucenia zużytej odzieży ochronnej do worka na śmieci,
6. Umycia rąk przed kontaktem z noworodkiem,
7. Pozostania poza salą operacyjną w czasie wykonywania cięcia cesarskiego. Decyzję dotyczącą obecności podczas innego porodu zabiegowego i szycia krocza pozostawia się lekarzowi dyżurnemu,
8. Zgłaszania personelowi medycznemu swojego złego samopoczucia (duszność, mroczki przed oczami, zawroty głowy itp.), mogącego doprowadzić np. do omdlenia. Osoba towarzysząca przy porodzie musi mieć świadomość, iż obecność przy porodzie i zabiegach z nim związanych może spowodować stres, złe samopoczucie, omdlenie,
9. Lekarz Dyżurny jest uprawniony do wyproszenia osoby towarzyszącej przy porodzie w przypadku gdy:
– nie przestrzega ona postanowień poniższego Regulaminu oraz gdy jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i uniemożliwia właściwe wykonywanie pracy na Bloku Porodowym,
– gdy osoba towarzysząca ma niekorzystny wpływ na rodzącą i przebieg porodu.
10. Pobyt osoby towarzyszącej w sali poporodowej możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pozostałe pacjentki przebywające w tej sali wyrażą zgodę. Czas pobytu w sali poporodowej uzależniony jest od sytuacji klinicznej oraz oceny sytuacji przez lekarza dyżurnego i nie powinien przekraczać jednej godziny.

Osobom towarzyszącym przy porodzie zabrania się:
1. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek na terenie szpitala.
2. Używania telefonów komórkowych w pokojach porodowych, salach zabiegowych, operacyjnych i poporodowych, gdzie znajdują się kardiomonitory i sprzęt do resuscytacji noworodków. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych na korytarzu Bloku Porodowego.
3. Używania na terenie oddziału grzałek elektrycznych, czajników itp.
4. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu.

Oddział Położniczy obejmuje 19 łóżek położniczych. Pokoje są 1 i 2 osobowe. Pacjentki po cięciach cesarskich przebywają na wydzielonej sali pooperacyjnej z całodobowym nadzorem personelu. Na Oddziale znajduje się także pokój poporodowy rodzinny gdzie za opłatą, może przebywać z matką i jej dzieckiem po porodzie osoba towarzysząca. Przy łóżku każdej pacjentki znajduje się telefon.
Pacjentki po porodach przebywają w pokojach razem ze swymi dziećmi (tzw. system rooming-in) zajmując się nimi z pomocą pielęgniarki z Oddziału Noworodkowego, która uczy mamy pielęgnacji noworodka.
Pacjentki opuszczają szpital w 2 -3 dobie po porodzie fizjologicznym oraz w 3-4 dobie po cięciu cesarskim.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy naszego szpitala bierze czynny udział w programie promocji karmienia piersią. Noworodek jest przystawiany do piersi tuż po porodzie jeszcze na Oddziale Porodowym.
W 2007 została założona Fundacja dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Śremie. Dzięki uzyskanym funduszom zakupiono między innymi: aparat do KTG, wyposażenie sali zabiegowej (fotel ginekologiczny oraz kozetka), elektroniczny ssak na oddział porodowy, cztery pompy infuzyjne.
Cały czas staramy się podnosić standard i fachowość usług medycznych, tworząc tym samym oddział coraz bardziej przyjazny pacjentkom. Efektem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymał Oddział w ostatnich latach oraz liczba pacjentek korzystających z usług świadczonych na naszym Oddziale.

Co zabrać ze sobą do porodu?

Torbę, którą zabierzesz ze sobą do szpitala warto spakować już 3 – 4 tygodnie przed planowanym terminem. Warto zrobić sobie wyprawkę dość wcześnie, ponieważ poród może przecież nastąpić przed terminem. Najlepiej spakować się do sportowej torby, którą bez problemu zmieścić można pod szpitalnym łóżkiem.

1. Dokumenty:
dowód tożsamości
NIP pracodawcy lub NIP własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)
karta przebiegu ciąży
oryginały wyników badań z przebiegu ciąży

2. Rzeczy dla mamy:
koszula nocna, której nie będzie ci żal ubrudzić
szlafrok
kapcie
przybory toaletowe
sztućce, kubek
do porodu warto wziąć ze sobą wodę niegazowaną
telefon, ładowarka
książka do czytania, gdy dziecko śpi, a ty akurat nie odpoczywasz

3. Rzeczy dla dziecka:
mokre chusteczki
do wypisu: ubranka dla dziecka, kocyk, czapka i szalik (jesień – zima)

4. Szpital dla dziecka zapewnia:
pieluchy tetrowe
śpiochy
kaftaniki
rożek
kosmetyki do pielęgnacji

Informujemy również, ze miejsce zamieszkania i zameldowania kobiety, która zgłasza się do porodu nie ma znaczenia.

Ważne informacje:
1. Wszystkie pacjentki zgłaszające się w Izbie Przyjęć przyjmowane są na Oddział po konsultacji z lekarzem bez wymaganego skierowania lekarskiego.
2. Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: tel. 61 281 55 50
3. Oddział Ginekologiczny: tel. 61 281 55 47
4. Oddział Porodowy: tel. 61 281 55 32
5. Oddział Położniczy: tel. 61 281 55 36 


Szkoła Rodzenia

KOMINIKAT
W przypadku osób towarzyszących przy porodzie rodzinnym, które są minimum 10 dni po drugiej dawce szczepienia przeciwko Covid – 19, wymagamy dokumentu potwierdzającego szczepienie.Jeżeli osoba towarzysząca nie posiada doku,entu potwierdzającego szczepienie, wykonujemy test w kierunku COVID- 19, tzw. „szybki test – Abbotta” w szpitalu, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dniu przyjęcia,

Z dniem 11.03.2021 roku ponownie przywraca się porody rodzinne
Informacje w zakładce Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zawiesza się działalność Szkoły Rodzenia do odwołania!
Szkoła Rodzenia to doskonała recepta na łatwy, bezstresowy poród, dlatego postanowiliśmy wznowić działalność istniejącej w szpitalu przed laty Szkoły Rodzenia, która już od pierwszych tygodni funkcjonowania pokazała, jak wielkie w tym zakresie są potrzeby i jak pozytywnym odbiorem cieszy się ta inicjatywa.
Szkoła Rodzenia to nie tylko przygotowanie rodziców do samego momentu porodu, ale także przekazanie fachowej wiedzy na temat porodu, połogu, opieki nad noworodkiem w pierwszych miesiącach jego życia. Zajęcia są prowadzone w formie pogadanek w rodzinno – koleżeńskiej atmosferze. Uczestnictwo jest bezpłatne, kolejne kursy rozpoczynamy co 8 tygodni. Przygotowanie najlepiej rozpocząć po 23 tygodniu ciąży, można dołączyć do grupy w każdym momencie trwania kursu.
W trakcie każdego z kursów, prowadzonych przez doskonale przygotowane położne (Anna Janiszewska – Położna Oddziałowa oddziału ginekologiczno – położniczego oraz Danuta Gawenda – Położna Oddziałowa oddziału noworodkowego), Rodzice zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
Kontaktu z nienarodzonym dzieckiem,
Rodzenia aktywnego, tzn. szybciej, mniej boleśnie, świadomie, bezpiecznie, w towarzystwie bliskiej osoby,
Umiejętnego radzenia sobie ze stresem, lękiem, dolegliwościami przed, w trakcie i po porodzie,
Prawidłowego oddychania podczas porodu,
Technik relaksacyjnych ułatwiających poród,
Przyjmowania pozycji ciała usprawniających poród,
Wyzwań rodzicielstwa-pomoc w rozwiązywaniu trudności zaoferuje pedagog, specjalista pracy socjalnej,

Pielęgnacji noworodka,
Prawidłowego karmienia piersią.
W czasie spotkań proponujemy również ćwiczenia ogólnousprawniające i oddechowe, przygotowujące do odbycia porodu.
Na zajęcia można przyjść z wybraną osobą towarzyszącą lub samodzielnie.
Warto zabrać wygodny strój sportowy, obuwie na zmianę.
Szkoła Rodzenia to recepta dla przyszłych Mam, na świadomy i mniej stresowy poród!
Informacje w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 506 075 504.


 
PROGRAM ZAJĘĆ W SZKOLE RODZENIA
1. Ciąża fizjologiczna, ciąża patologiczna:
Prawidłowy czas trwania ciąży,
Ocena ruchów płodu,
Zasady prawidłowego odżywiania kobiety ciężarnej,
Poród przedwczesny,
Objawy ciąży powikłanej; nadciśnienie, poziom glukozy, obrzęki, przebarwienia, żylaki kończyn i odbytu.
2. Początek porodu i jego przebieg:
Jak przygotować się do porodu: dokumenty, walizka, wyprawka,
Ciąża po terminie,
Objawy zbliżającego się porodu,
Kiedy do szpitala?
3. Okresy porodu:
1, 2, 3 i 4 okres porodu,
Zabiegi okołoporodowe: nacięcie i szycie krocza,
Poród zabiegowy.
4. Połóg:
Zmiany inwolucyjne,
Higiena w połogu,
Dieta w połogu,
Połóg patologiczny: krwawienia, zakażenia, zapalenie sutka.
5. Karmienie piersią:
Dieta matki karmiącej,
Czas karmienia, wartość pokarmu,
Mity i prawda,
Odciąganie pokarmu: ręczne, laktator, masowanie, kapturki,
Problemy z laktacją.
6. Rozszerzanie diety niemowlęcia:
Kalendarz szczepień w Polsce.
Suplementacja diety witaminami.
7. Noworodek:
Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej:
Fizjologiczny spadek masy ciała,
Żółtaczka fizjologiczna,
Odczyny ciążowe,
Badanie słuchu,
Szczepienia w 1 dobie życia,
Kalendarz szczepień w Polsce,
Suplementacja diety witaminami.
8. Opieka i pielęgnacja noworodka:
Przygotowanie kącika dla małego dziecka,
Kąpiel noworodka,
Pielęgnacja skóry,
Pielęgnacja kikuta pępowinowego,
Potrzeby małego dziecka,
Komunikowanie się z dzieckiem.
 


Fundacja dla Pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

BRAK DANYCH

Szpital w Śremie