Przyjęcia do szpitala

Przyjęcia w trybie planowym
Przyjęcia w trybie nieplanowym z skierowaniem
Przyjęcia w trybie nieplanowym bez skierowania

Przyjęcia w trybie planowym

W przypadku przyjęcia planowego, czyli zgodnego z wyznaczoną wcześniej datą i godziną oraz nazwą oddziału, pacjent powinien zgłosić się na Izbę Przyjęć, która  czynna jest od  poniedziałku do piątku od 7.00-11.30. Pacjenci z wyznaczoną datą przyjęcia i skierowaniem w niedziele i święta przyjmowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – w godzinach 9.00-15.00.

Pacjent powinien zgłosić się  z następującymi dokumentami:
– skierowanie do szpitala,
– dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
– obcokrajowcy powinni przedstawić rodzaj i numer karty pobytu oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej,
– dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z wcześniejszego leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.
Następnie pacjent badany jest przez odpowiedniego lekarza z oddziału, który dokonuje kwalifikacji do leczenia (kwalifikacja do leczenia szpitalnego lub inna decyzja).
Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, powinien potwierdzić ten fakt podpisem na poniższych dokumentach:
– zgodę na hospitalizację,
– oświadczenie o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej, wyznaczenia osób do kontaktu oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej, pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie pozostawia rzeczy w Depozycie odzieży przejść, a następnie w towarzystwie personelu szpitalnego trafia na właściwy oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
– piżamę i kapcie,
– bieliznę osobistą,
– szlafrok,
– ręcznik,
– przybory toaletowe,
– sztućce.
Uwaga!


1. O kolejności przyjmowania na poszczególne oddziały decyduje kolejność zgłaszania się do Izby Przyjęć, za wyjątkiem osób wymagających szybkiego dokonania procedury przyjęcia.

2. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

3. Izba Przyjęć czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-11.30. Przyjęcia w SOR – soboty, niedziele i święta – całą dobę.
4.Kontakt telefoniczny do Izby Przyjęć: 61 281 56 24.SOR: 61 281 56 18.

Przyjęcia w trybie nieplanowym z skierowaniem

W przypadku przyjęcia nieplanowego, czyli bez wyznaczonej wcześniej daty i godziny, z zaznaczoną na skierowaniu nazwą oddziału, pacjent powinien zgłosić się w godzinach od 7.00 – 7.00 dnia następnego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z następującymi dokumentami:
– skierowanie do szpitala
– dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
-dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

Następnie pacjent badany jest przez odpowiedniego lekarza z oddziału, który dokonuje kwalifikacji do leczenia (kwalifikacja do leczenia szpitalnego lub inna decyzja).
Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego, powinien potwierdzić ten fakt podpisem na poniższych dokumentach:
– zgodę (bądź jej brak) na hospitalizację,
– oświadczenie o wyrażeniu (bądź nie wyrażeniu) zgody na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej, wyznaczenia osób do kontaktu oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej i w przypadku, gdy pacjent pozostaje w szpitalu, kierowany jest do przebieralni, gdzie może po pozostawieniu rzeczy w Depozycie odzieży przejść w towarzystwie personelu szpitalnego na właściwie oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
– piżamę i kapcie,
– bieliznę osobistą,
– szlafrok,
– ręcznik,
– przybory toaletowe,
– sztućce.


Uwaga!


1. O kolejności przyjmowania na poszczególne oddziały decyduje kolejność zgłaszania się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego za wyjątkiem osób wymagających szybkiego dokonania procedury przyjęcia.

2. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy  przyjmuje pacjentów  od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i święta 24h/dobę.
4. Kontakt telefoniczny do SOR -u : 61 281 56 18

Przyjęcia w trybie nieplanowym bez skierowania

W przypadku przyjęcia nieplanowego (nagłego), czyli bez wyznaczonej wcześniej daty i godziny oraz bez skierowania od lekarza, pacjent powinien zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z następującymi dokumentami:
•dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,
•obcokrajowcy powinni przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dokument potwierdzający tożsamość,
•dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

Jeśli bark jest powyższych dokumentów, należy je dostarczyć najszybciej jak to jest możliwe nie później niż przed upływem 30 dni.

Następnie pacjent badany jest przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,który podejmuje leczenie, przekazuje na inny oddział lub wypisuje pacjenta do domu. Pacjent leczony na Szpitalnym Oddziale Ratunkwym lub przeniesiony do dalszego leczenia szpitalnego na inny oddział, wyraża zgodę na:
•na hospitalizację, lub brak zgody na hospitalizację
•na udzielanie informacji o swoim stanie zdrowia, udostępnianie dokumentacji medycznej oraz o poinformowaniu o przysługujących prawach i zapoznaniu się z Kartą Praw Pacjenta.

Po załatwieniu części formalnej i w przypadku, gdy pacjent pozostaje w szpitalu, kierowany jest do przebieralni, gdzie może po zostawieniu rzeczy w Depozycie odzieży przejść w towarzystwie personelu szpitalnego na właściwy oddział.

Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
•bieliznę osobistą,
•szlafrok,
•ręcznik,
•przybory toaletowe,
•sztućce,
•dokumentację z wcześniejszego leczenia.
Uwaga!
1.W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, wszystkie dokumenty podpisywane są przez rodziców bądź prawomocnych opiekunów. Osoby w wieku 16-18 lat podpisują dokumenty wraz z rodzicami bądź prawomocnymi opiekunami. Samodzielnie podpisują dokumenty osoby, które ukończyły 18 lat.
W przypadku osób chorych psychicznie bądź ubezwłasnowolnionych wymagane są podpisy prawnych opiekunów.
2.Szpitalny Oddział Ratunkowy czynny jest 24h/dobę.
3.Kontakt telefoniczny do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: 61 281 56 18

Szpital w Śremie