PORADNIA UROLOGICZNA (NFZ)

PONIEDZIAŁEK 18.30 – 20.00

WTOREK 09.00 – 18.00

14.00 – 17.00

ŚRODA 09.00 – 10.00

10.00 – 14.00

CZWARTEK 08.00 – 10.00

10.00 – 13.00

PIĄTEK 09.00 – 10.00

12.00 – 13.00

15.15 – 15.45

(różne godziny przyjęć wynikają z godzin pracy lekarzy)

Szpital w Śremie