PROGRAM LEKOWY DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZNEGO KURCZU TWARZY (NFZ)

PONIEDZIAŁEK 14.00 – 16.00

przyjmuje specjalista neurolog

Do ostrzyknięć toksyną pacjenci umawiają się indywidualnie.

telefon: 602 329 101

Szpital w Śremie