Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji

Komunikat dla pacjentów w sprawie działania Działu Fizjoterapii.

1. Od dnia 01.06.2020 roku wracamy do dawnego trybu przyjęć pacjentów do dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności.

Fizjoterapia będzie czynna:

– od 1.06.2020 do 5.06.2020r w godzinach 7.00 – 16.00.
– od 8.06 w godzinacch 7.00 – 18.00.

2. Dział Fizjoterapii przyjmuje zapisy osobiście i telefonicznie.

3. Pacjenci zapisani wcześniej w kolejkę oczekujących będą powiadamiani indywidualnie o terminach zabiegów.

4. Zapisy na zabiegi komercyjne są przyjmowane osobiście i telefonicznie. Oferujemy krótkie terminy!

5. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala na umówioną godzinę proszeni są o przybycie do Działu fizjoterapii nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu.

6. W godzinach od 7.00-14.00 wejście do budynku Szpitala dla pacjentów Działu Fizjoterapii będzie możliweod strony dużego parkingu, po uprzednim sprawdzeniu temperatury ciała i zebraniu wywiadu. Od godziny 14.00 wejście będzie możliwe tylko przez pomarańczowy namiot, który jest ustawiony przy SOR-ze.

7. Pacjenci, którzy przyjdą szybciej niż ustalone zasady, nie będą mogli wejść na teren Szpitala.

8. W oczekiwaniu na zabiegi należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi (co najmniej 2 metry).

9. Przepraszamy za utrudnienia. Jest to próba przywrócenia normalnego funkcjonowania Działu Fizjoterapii.

Dział Fizjoterapii świadczy zarówno usługi fizjoterapeutyczne dla pacjentów ambulatoryjnych bezpłatnie w ramach umowy z NFZ i także zabiegi komercyjne zgodnie z Cennikiem Świadczonych Usług.

Aktualny Cennik Świadczonych Usług dostępny na stronie internetowej szpitala.

Pacjenci mogą korzystać z niżej wymienionych zabiegów:

  • Kinezyterapia:

– ćwiczenia bierne,
– ćwiczenia czynno-bierne,
– ćwiczenia wspomagane,
– ćwiczenia czynne w odciążeniu,
– ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
– pionizacja,
– ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem,
– ćwiczenia izometryczne,
– ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych,
– nauka czynności lokomocji,
– mobilizacje i manipulacje,
– wyciągi.

Oferujemy również masaże:
– masaż suchy,
– masaż limfatyczny,
– aquavibron – masaż wibracyjny.

Proponujemy także zabiegi fizykoterapeutyczne niżej wymienione:
– galwanizacja,
– jonoforeza,
– elektrostymulacja,
– tonoliza,
– prądy diadynamiczne,
– prądy interferencyjne,
– prądy Tens,
– prądy Traberta,
– prądy Kotza,
– ultradźwięki,
– ultrafonoforeza,
– magnetoterapia,
– diatermia mikrofalowa,
– terapuls,
– laseroterapia,
– naświetlania lampą Sollux,
– okłady parafinowe.

Pracownia wykonuje również zabiegi wodolecznicze takie jak:
– kąpiel wirowa kończyn,
– masaż podwodny miejscowy,
– masaż podwodny całkowity.

W ramach umowy z NFZ szpital posiada kontrakt na Oddział Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego. Pobyt w oddziale trwa 3 tygodnie. Pacjent w tym okresie ma wykonywaną pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych.
Na zabiegi rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych obowiązuje skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, natomiast na rehabilitację w warunkach domowych skierowanie od lekarza specjalisty.
Przekaz na zabiegi jest ważny przez okres 30 dni od daty wystawienia.
Na dzienny pobyt obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji tworzy zespół 9 osób:
– 5 mgr rehabilitacji ruchowej,
– 5 licencjatów.

Szpital w Śremie