Pracownia EKG i Spirometrii

EKG (elektrokardiografia) jest metodą diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu. Badanie to polega na rejestracji zmian potencjałów elektrycznych, powstających na powierzchni ciała pod wpływem prądu elektrycznego, wytwarzanego i rozprzestrzeniającego się w sercu.
Elektrokardiograf, czyli urządzenie służące do tego badania, odbiera potencjały ze skóry dzięki specjalnym elektrodom umieszczanym w odpowiednich miejscach ciała. Potencjały te są wzmacniane i zapisywane przez aparat na papierze w postaci tzw. krzywej EKG.


Dzięki otrzymanemu w ten sposób elektrokardiogramowi możliwe jest:
– określenie czy praca serca jest prawidłowa, czy też mamy do czynienia ze zbyt wolnym rytmem serca lub odwrotnie z przyśpieszoną czynnością serca,
– określenie częstotliwości skurczy mięśnia serca, co ma olbrzymie znaczenie w wyborze odpowiedniego leczenia, 
– zdiagnozowanie zaburzenia przewodzenia prądu w sercu, co czasami pomaga podjąć decyzję o wszczepieniu układu stymulującego serce,
– odczytanie wielu informacji o sercu, m.in. można wyczytać cechy przerostu mięśnia komór i ich przeciążenia spotykane w nadciśnieniu tętniczym lub niedociśnieniu płucnym oraz wielu wadach zastawkowych serca i pierwotnych chorobach mięśnia serca,
– wykazanie cech niedokrwienia mięśnia serca i cech zawału lub pozostałej po nim blizny.


Szpital dysponuje bardzo nowoczesnym aparatem EKG z serii BTL-08 LC, współpracującym z komputerem PC w oparciu o program BTL-08 Win, zapewniający pełną analizę, uśrednianie i interpretację słowną. Jest to aparat produkowany w oparciu o najnowsze dostępne technologie, który wykorzystywany jest na oddziałach i w klinikach kardiologicznych.
Wszystkie badania wykonujemy przy użyciu elektrod jednorazowych, a wyniki wydawane są natychmiast po badaniu.

Realizujemy badania:
– refundowane przez NFZ (na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), 
– odpłatnie dla osób prywatnych (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich).

Do badania EKG nie trzeba się przygotowywać ani być na czczo.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni EKG, mieszczącej się na parterze Szpitala obok Pracowni RTG.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30.
Bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej.


Pracownia EKG i Spirometrii w szpitalu (parter obok Pracowni RTG)
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem

tel. 061 281 54 00 – Centrala Szpitala
tel.61 281 5440 – Pracownia EKG i Spirometri dla pacjentów zewnętrznych
tel. 061 281 56 11 – Pracownia EKG i Spirometrii dla pacjentów szpitala

Pracownia Spirometryczna

SPIROMETRIA jest badaniem pozwalającym ocenić wydolność oddechową człowieka. Dzięki niemu można zbadać zarówno pojemność zawartych w płucach gazów i uzyskać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego, jak i określić szybkość i objętość wymiany gazowej w płucach.

Wskazaniem do wykonania badania są:
– choroby układu oddechowego,
– operacje na miąższu płucnym,
– monitorowanie leczenia chorób płuc.

Główne grupy zawodowe, które powinny być poddawane badaniom spirometrycznym, to przede wszystkim pracownicy lakierni, malarni, odlewni, hut, cementowni, wytwórni mas bitumicznych, pracownicy budowlani i wszyscy ci, którzy narażeni są na wdychanie związków chemicznych, gazów i pyłów.

Szpital dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Wielkopolsce spirometrów klinicznych firmy Jaeger – Viasys z oprogramowaniem z 2008 roku. Do badania używamy jednorazowych filtrów antybakteryjnych, izolujących pacjenta od aparatu.

Realizujemy badania:
– refundowane przez NFZ (na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
– odpłatnie dla osób prywatnych i firm (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich).
Koszt badania wynosi 40,00 zł, natomiast w przypadku skierowania do badania większej liczby osób – jest możliwość negocjacji ceny.

Badanie składa się z trzech procedur:
1. rejestracji spirogramu w czasie spokojnego oddychania, umożliwiającego zmierzenie pojemności życiowej (VC) i jej składowych,
2. rejestracji manewru natężonego wdechu – wydechu, umożliwiającego rejestrację krzywej określającej maksymalny przepływ – objętość oraz wartości z nią związanych,
3. pomiaru maksymalnej wentylacji dowolnej.

Do badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie. Nie ma również bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.

Serdecznie zapraszamy osoby prywatne (dorosłych i dzieci od lat 6) oraz firmy do Pracowni Spriometrycznej, mieszczącej się na parterze Szpitala obok Pracowni RTG.
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku.
Bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej.

Pracownia Spirometryczna w szpitalu  (parter obok Pracowni RTG)
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala
tel. 61 281 56 11 – Pracownia Spirometryczna

Jeżeli pracujesz w środowisku narażającym Cię na wdychanie szkodliwych gazów, pyłów i związków chemicznych nie zwlekaj.

Szpital w Śremie