Pracownia EEG i Audiometryczna

Kontakt:

Pracownia EEG i Audiometryczna:
61 281 54 40

Pracownia
EEG
Pracownia EEG – Biofeedback
Pracownia Badania
Słuchu

Nad Pracowną czuwa Pani Ewa Śmigielska – Technik Medyczny.

Badania opisują:
– lek. med. Jadwiga Krawiec – specjalista neurologii i psychiatra.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 61 281 54 40.

Badania realizowane są na podstawie skierowania lub bez niego.

Pracownia mieści się na parterze Szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Zapraszamy


Elektroencefalografia (EEG) to metoda badania czynności bioelektrycznej mózgu, polegająca na odprowadzeniu z powierzchni czaszki za pośrednictwem odpowiednio ustawionych elektrod, potencjałów mózgowych.
Dzięki tej metodzie można określić lokalizację i charakter zmian chorobowych w mózgu.

tl_files/pracownia_audiometryczna1.jpg

Szpital w Śremie Sp. z o. o. dysponuje najnowszym cyfrowym aparatem ELMIKO EEG Digi Track System.
Każdego roku Przedsiębiorstwo Informatyki Medycznej ELMIKO z Warszawy przeprowadza aktualizację oprogramowania, przegląd i kalibrację aparatu EEG.


Każde badanie jest opisywane przez lekarza specjalistę neurologii i psychiatrii – lek. med. Jadwigę Krawiec lub specjalistę neurologia – lek. med. Jana Ilkowskiego.

Realizujemy badania refundowane przez NFZ na podstawie skierowania z poradni:

  • Neurologicznej,
  • Psychiatrycznej,
  • Psychologicznej,
  •  Medycyny Pracy,
  • Rehabilitacyjnej (POR).

oraz odpłatnie dla pacjentów:

  • ze skierowaniem z prywatnych gabinetów lekarskich.


Serdecznie zapraszamy do Pracowni EEG, mieszczącej się na parterze Szpitala w korytarzu diagnostycznym.
Pracownia czynna jest od 7.00 do 14:35 od poniedziałku do piątku.

Pracownia EEG, Biofeedback i Audiometrii
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 40 – Pracownia EEG i Audiometryczna

tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala, wew. 54 40


Biofeedback to nowoczesna aparatura medyczna, umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi, zachodzącymi w naszym organizmie. Stosując biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych.

tl_files/pracownia_biofeedback.jpg

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Komputer analizuje zapis EEG pacjenta, podłączonego przez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideo – gry wyłącznie przez swoje myśli.

Podczas treningu terapeuta – technik medyczny, dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe. Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi. Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w neurologii, ponieważ zwiększa możliwość stabilizacji kory mózgowej.

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:
1. Ludzie zdrowi, chcący poprawić efektywność pracy mózgu:
– uczniowie,
– studenci,
– dziennikarze,
– sportowcy,
– artyści,
– menadżerowie,
– kadra kierownicza.
2. Dzieci i młodzież z problemami uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
3. Ludzie chorzy (wybrane jednostki chorobowe):
– syndrom ADD, ADHD,
– anoreksja,
– bulimia,
– bezdech,
– ból przewlekły,
– nerwice,
– stres,
– zaburzenia snu,
– zaburzenia pamięci.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Biofeedback, mieszczącej się na parterze Szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Pracownia czynna jest od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku.

Bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej.

Pracownia EEG, Biofeedback i Audiometrii
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 40 – Pracownia EEG i Audiometryczna
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala

Audiometria (badanie słuchu) – celem audiometrii przewodnictwa powietrznego jest określenie zdolności słyszenia dla różnych częstotliwości. Badanie może ujawnić utratę słuchu. Badanie przewodnictwa kostnego, to podanie tonu testowego bezpośrednio do ucha wewnętrznego w okolicach ucha środkowego za pośrednictwem kości czaszkowych w celu określenia progu słyszenia dla ucha wewnętrznego.

tl_files/pracownia_audiometryczna2.jpg

Szpital  dysponuje audiometrem klinicznym AC 33. Każdego roku Okręgowy Urząd Miar w Łodzi – Pracownia Akustyki i Drgań Mechanicznych Wydziału Metrologii Elektrycznej, Akustyki i Fizykochemii w Łodzi dokonuje pomiaru poziomu słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego i na ich podstawie wydaje Świadectwo Wzorcowania.

Realizujemy badania refundowane przez NFZ na podstawie skierowania z:
– Poradni Laryngologicznej,
– Poradni Medycyny Pracy,
– Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
oraz odpłatnie dla pacjentów:
– bez skierowania,
– ze skierowaniem z prywatnych gabinetów lekarskich.

Serdecznie zapraszamy do Pracowni Audiometrycznej, mieszczącej się na parterze szpitala w korytarzu diagnostycznym.

Pracownia czynna jest od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku.

Pracownia EEG, Biofeedback i Audiometrii
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 281 54 40 – Pracownia EEG i Audiometryczna
tel. 61 281 54 00 – Centrala Szpitala

Szpital w Śremie